Hvad er Taekwondo?

Taekwondo er en koreansk kampkunst, som blev grundlagt i 1950′ ere, hvor man enedes om at samle forskellige koreanske kampkunstsystemer under ét navn, nemlig Taekwondo. De koreanske systemer, var alle bygget op over Karate. I mange år, blev Taekwondo benævnt og promoveret som “Koreansk Karate”. Taekwondo kom til Danmark i 1968.

Taekwondo har efterhånden udviklet sig til en international anerkendt sportsgren, og har således været med i de Olympiske Lege, første gang i 1988.

For mange er Taekwondo meget mere end en actionfyldt kampsport.

Det er også:

  • en livsstil
  • et socialt netværk
  • en livsindstilling med værdier som respekt, disciplin, selvtillid mv. som nøgleord
  • en personlig sikkerhed

Taekwondo har kort fortalt utrolig mange værdier og anvendelsesmuligheder. Det er op til den enkelte at udnytte hvad man selv synes man vil bruge idrætten/kampkunsten til.

Taekwondo indeholder alle aspekter af kamp – og alle afstande, fra gulvkamp og clinch til stående kamp.
I Team Haderslev har vi stor fokus på realistisk selvforsvarstræning. Derfor involveres stresstræning, kamp mod flere modstander og forsvar mod våben. Modsat sportskamp er der er ingen regler i selvforsvarstræningen, men alt foregår på en sikker og forsvarlig måde hvor alle kan være med.

Udover selvforsvar og kondition er også grundteknikker, konkurrence teknik, og sportskamp en stor del af træningen.

Taekwondo er andet end træning
Udover de sociale arrangementer i klubben, mødes klubberne ofte til fællestræninger og weekend arrangementer. Endvidere arrangerer forbundet bl.a. sommerlejre, hvor det kammeratlige samvær er hovedformålet. Vi mødes også i konkurrencer, hvor der konkurreres efter internationale regler, i både kamp med kontakt og i teknik, hvor der primært konkurreres i figurøvelser, selvforsvar og gennembrydning.

Skal man ikke være smidig og i god form for at træne Taekwondo?
Nej, træningen er tilrettelagt således at alle kan være med – træningen kan være fysisk hård, men der tages højde for at begyndere ikke nødvendigvis er i form.

Hvornår er man for gammel til at starte?
Man bliver aldrig for gammel til at starte til Taekwondo og i Team Haderslev har vi flere som først er begyndt når de er over 40 år 🙂

Må man bruge Taekwondo?
Man må selvfølgelig ikke rende rundt og slå på uskyldige mennesker, men i følge nødværgerettens §13 er det tilladt at forsvare sig mod et påbegyndt eller overhængende angreb, så i de tilfælde må man gerne bruge Taekwondo.

Er Taekwondo farligt?
Nej. Den daglige træning giver både større smidighed, styrke og hurtighed. Ved konkurrencer, som er frivillige, forebygges skader igennem regler og udstyr, og i forhold til andre kontaktidrætter (fodbold, håndbold mv.) er der meget få skader i Taekwondo.