Graduering

Kup graduering er en test der skal bestås for at opnå en ny bæltefarve. Gradueringer afholdes efter behov flere gange årligt. Der skal gå min. 3 mdr. fra indmeldelsen til den første graduering, og min. 3 mdr. mellem gradueringerne.

Der er ingen elever der har krav på graduering. Har eleven f.eks. for meget fravær, ikke kan sin teori, eller viser manglende engagement i træningen, må eleven vente med at blive gradueret. Det er alene trænerne og den gradueringsansvarlige der vurderer om eleven kan indstilles. Vi vil hellere være helt sikre på at eleven er i stand til at bestå end risikere at måtte dumpe dem.

Der er kun adgang for trænere og gradueringsberettigede til selve gradueringen, pårørende må vente i de tilstødende lokaler. Grunden til dette er at gradueringen kræver fuld koncentration og tilskuere kan derfor virke stressende. En typisk graduering varer mellem 1 og 3 timer afhængig af grad.

Børneholdet

Børneholdet følger det almindelige KUP pensum, men har også deres eget unikke MON pensum der er tilpasset de mindste.
Det er op til trænerene at vurdere om eleven er parat til KUP graduering. 

Ud over de almindelige KUP gradueringer har børneholdet med jævne mellemrum MON bælteprøve. Det er en bælteprøve der har et særligt pensum, som bl.a. indeholder motoriske øvelser og uddrag af KUP pensum. Prøven skal ses som et lille test for en given teknik eller øvelse. MON bælteprøve er en motivationsfaktor til at lære teknikkerne, så man senere kan komme til KUP graduering.

MON bælte pensum er beskrevet i pensummet som du finder i menuen “Pensum for børneholdet”.

Junior- og voksenholdet

Ved graduering på Junior- og voksenholdet stiller træneren krav til bl.a. teori, grundteknik og engagement. Teorien står i pensummet som følger DTaF’s pensum. Bæltegraderne er beskrevet i pensummet. Pensummet finder du i menuen “Pensum Junior/Voksen”.